POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/5224

balon (balloon)

Balon na ogrzane powietrze Schroeder "G"

Chrcynno (EPNC)

2019-11-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Balon na ogrzane powietrze Schroeder "G"
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-BDS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chrcynno (EPNC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-11-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot balonowy (BPL)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution