WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/5725

śmigłowiec (helicopter)

ROBINSON, R-22

Wzgórza Dylewskie koło Ostródy

2019-12-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ROBINSON, R-22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
A77JRO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wzgórza Dylewskie koło Ostródy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-12-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Osoba bez uprawnień
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 21 grudnia 2019 roku o godz. 10:58 LMT z lądowiska w miejscowości Milewo na śmigłowcu typu Robinson R-22 Beta II o znakach rozpoznawczych A77-JRO wystartował właściciel śmigłowca po trasie Milewo - Wzgórze Dylewskie. Po około 45 minutach lotu wylądował na lądowisku w rejonie hotelu. Następnie około godziny 14:15 wystartował na trasę powrotną na lądowisko w Milewie. Podczas pobytu w hotelu warunki atmosferyczne zdecydowanie pogorszyły się, mimo to pilot postanowił wrócić do miejsca bazowania śmigłowca. W trakcie lotu prawdopodobnie z powodu złej pogody pilot postanowił wrócić do miejsca startu. Podczas powrotu śmigłowiec zderzył się z koroną drzew w terenie zalesionym w wyniku, którego doszło do zderzenia z ziemią. Śmigłowiec został zniszczony a pilot poniósł śmierć na miejscu. Pilot nie posiadał uprawnień do pilotowania w/w śmigłowca. Śmigłowiec nie figuruje w rejestrze statków powietrznych ULC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution