POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/0105

samolot (airplane)

Tecnam P2006T

Bydgoszcz Szwederowo (EPBY)

2020-01-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P2006T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KEY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bydgoszcz Szwederowo (EPBY)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-01-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Nieprawidłowa praca jednego silnika po przejściu na drugie okrążenie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution