WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/0232

ULM (ultralight aircraft)

FK -Lightplanes, FK14B

FASI/RPA

2020-01-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
FK -Lightplanes, FK14B
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
ZU-EWD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
FASI/RPA
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-01-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja RPA
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Korkociąg i zderzenie z ziemią po starcie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-