INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0300

samolot (airplane)

Boeing 737-800

Katowice Pyrzowice (EPKT)

2020-01-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 737-800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Katowice Pyrzowice (EPKT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-01-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie uruchamiania silnika nastąpił brak obrotów turbiny. Przerwano rozruch silnika.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution