INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0344

samolot (airplane)

Aero AT-3 R100

Warszawa Babice (EPBC)

2020-02-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aero AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-PPL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaria silnika po starcie - lądowanie z kursem odwrotnym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution