INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0484

samolot (airplane)

BOEING, 737-8AS

Na trasie EPMO - LFOB/LFRN

2020-02-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-8AS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RSA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Na trasie EPMO - LFOB/LFRN
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Ryanair
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Komunikat Mayday podczas podejścia na drugie lotnisko zapasowe.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution