INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0485

samolot (airplane)

Boeing 737-800

Kraków (EPKK)

2020-02-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 737-800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENV
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kraków (EPKK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wyciek paliwa przez uszkodzoną uszczelkę dolnej pokrywy wziernika w zbiorniku przelewowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution