INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0545

samolot (airplane)

BOEING-737-800-8CX

Przestrzeń powietrzna UIR LFFF (Francja)

2020-02-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING-737-800-8CX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Przestrzeń powietrzna UIR LFFF (Francja)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Sygnalizacja MASTER CAUTION+AUTO FAIL+ALTN na poziomie przelotowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution