INCYDENT (INCIDENT) - 2020/0603

samolot (airplane)

Tecnam P 2002

Rejon lotniska EPLS

2020-02-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam P 2002
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WIX
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rejon lotniska EPLS
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-02-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy z licencją PP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Naruszenie przestrzeni czynnych MRT 17 i MRT 20

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution