INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1087

samolot (airplane)

BOEING, 737-400

TMA EPRZ

2020-04-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-400
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
HA-FAZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
TMA EPRZ
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-04-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ASL Airlines Hungary
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Węgier
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Powrot z powodu usterki

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-