INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1106

samolot (airplane)

Cessna 172 Skyhawk

Łódź Lublinek (EPLL)

2020-04-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 172 Skyhawk
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MMI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łódź Lublinek (EPLL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-04-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy turystyczny P
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przelot nad zamkniętym NOTAM-em lotniskiem.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution