WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1118

paralotnia (paraglider)

Mac Para Ilusion 26

Park Skierbieszowski / Iłowiec

2020-04-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Mac Para Ilusion 26
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Park Skierbieszowski / Iłowiec
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-04-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilota paralotni (PGP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie paralotni z ziemią podczas startu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution