INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1137

śmigłowiec (helicopter)

Guimbal Cabri G-2

Dęblin (EPDE)

2020-04-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Guimbal Cabri G-2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NAL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Dęblin (EPDE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-04-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot instruktor CPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Blokada dźwigni skoku mocy.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution