WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1155

samolot ULM (ultralight airplane)

CH 601 Zodiak

okolice EPPT

2020-05-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CH 601 Zodiak
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-JUA 80
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
okolice EPPT
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot-uczeń
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przerwanie pracy silnika po starcie z kowojera.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution