INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1193

samolot (airplane)

Diamond DA-42NG

Nowe Miasto nad Pilicą

2020-05-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond DA-42NG
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NRD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowe Miasto nad Pilicą
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Brak pełnej mocy w lewym silniku podczas rozbiegu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution