INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1263

szybowiec (glider)

Twin Astir Trainer

Lądowisko Piła (EPPI)

2020-05-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Twin Astir Trainer
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-4070
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Piła (EPPI)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Twarde lądowanie przed progiem DS - błędne poprawianie wysokiego wyrównania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution