WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1269

samolot (airplane)

Cessna C-152

Mielec (EPML)

2020-05-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna C-152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KOI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Twarde lądowanie z uderzeniem przednią stójką.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-