WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1295

samolot ULM (ultralight airplane)

Team Eurostart EV-97

Bobrowniki koło Łowicza EPND

2020-05-31

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Team Eurostart EV-97
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-TUA56
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bobrowniki koło Łowicza EPND
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-31
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Osoba bez uprawnień
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie awaryjne - zderzenie z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution