INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1353

ULM (ultralight aircraft)

EKOLOT, KR-030 Topaz

Ksawerów Nowy / Białobrzegi

2020-05-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EKOLOT, KR-030 Topaz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-STRT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ksawerów Nowy / Białobrzegi
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie zapobiegawcze po spadku mocy silnika.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution