WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1401

wiatrakowiec (gyroplane)

BrakoGyro

Parchowo

2020-06-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BrakoGyro
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
A16PAT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Parchowo
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot wiatrakowca
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie na małej prędkości z uderzeniem ogonem o ziemię (prefiks A).

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution