INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1444

samolot (airplane)

M-18B Dromader

Lipki Wielkie

2020-06-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
M-18B Dromader
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FFH
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lipki Wielkie
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wypadnięcie z pasa po przerwanym starcie w końcowej fazie dobiegu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution