WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1484

szybowiec (glider)

SZD - 41 Jantar Std

Tarnówek

2020-06-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD - 41 Jantar Std
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2686
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Tarnówek
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-06-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
pilot szybowcowy (SPL)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Szybowiec podczas lądowania w terenie przygodnym-uszkodzenie stateczników.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution