POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/1610

samolot ULM (ultralight airplane)

Aeroprakt A-32

Babięta

2020-07-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt A-32
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SMTT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Babięta
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot (UACP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przepadnięcie samolotu i twarde lądowanie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution