WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1754

motoparalotnia (powered paraglider)

skrzydło Uniwersal 23 (wing)

Lądowisko, Chojna

2020-07-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
skrzydło Uniwersal 23 (wing)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko, Chojna
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotni PPGG
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie paralotni z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution