INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1950

szybowiec (glider)

SZD-51-1 "Junior"

Strzyżew

2020-07-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-51-1 "Junior"
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3460
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Strzyżew
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy (SPL)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie w terenie przygodnym-zanik termiki

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution