INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1986

samolot ULM (ultralight airplane)

Aeroprakt A22

okolice Iławy

2020-07-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt A22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SAMA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
okolice Iławy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata orientacji geograficznej przez pilota.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution