POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/2029

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Cessna 150G / Cessna 208B

TRA 45

2020-07-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 150G / Cessna 208B
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-ECNI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
TRA 45
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot PPL(A)/ Pilot CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niebezpieczne zbliżenie samolotu w trakcie zrzutu skoczków bez nawiązania łaczności.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution