INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2097

samolot ULM (ultralight airplane)

KR-030 Topaz

Ropczyce

2020-07-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
KR-030 Topaz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OM-M475
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ropczyce
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot ultralekkiego statku powietrznego (UACP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Samoczynne wyrwanie drzwiczek schowka samolotu w locie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution