INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2118

samolot ULM (ultralight airplane)

3Xtrim 500

Łososina Dolna (EPNL)

2020-08-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
3Xtrim 500
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SYBS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łososina Dolna (EPNL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie stójki podwozia przedniego i śmigła podczas przyziemienia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution