WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2214

szybowiec (glider)

SZD-9 bis 1E Bocian

Laszki (EPJL)

2020-08-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 bis 1E Bocian
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3035
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Laszki (EPJL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Kolizja szybowca z wyciągarką.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution