INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2320

samolot (airplane) / samolot (airplane) / samolot (airplane)

Cessna 150 / Cirrus SR22T / Embraer ERJ195

Wrocław (EPWR)

2020-08-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 150 / Cirrus SR22T / Embraer ERJ195
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LNM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wrocław (EPWR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PPL(A) / PPL(A) / ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Odejście na drugi krąg, poprzednio lądujący na RWY spóźniona decyzja ATC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution