INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2375

samolot (airplane)

SOCATA RALLYE 235C

EPGI

2020-08-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA RALLYE 235C
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KNF
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPGI
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dobieg SP z tylnym kółkiem - podparcie na nosie i uderzenie śmigła o powierzchnię pasa.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution