INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2466

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Jelenia Góra (EPJG)

2020-08-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3403
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jelenia Góra (EPJG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 20 sierpnia 2020 r., po dwóch lotach sprawdzających z instruktorem, uczeń-pilot szybowca wykonywała drugi w życiu lot samodzielny. Start za wyciągarką, wyczepienie, lot po kręgu oraz podejście do lądowania były prawidłowe. Podczas podejścia instruktor udzielał przez radio wskazówek jak utrzymywać prawidłowy kąt szybowania i operować hamulcami aerodynamicznymi. Zbyt późne i niepełne wyrównanie do lądowania spowodowało przyziemienie najpierw na koło przednie a potem na główne. Doprowadziło to do odbicia szybowca. Instruktor wydał komendę „oddaj drążek”. Spóźniona reakcja ucznia skutkowała twardym lądowaniem, połączonym z uderzeniem o ziemię ogonem, powtórnym niewielkim odbiciem, a następnie dobiegiem z utratą kierunku. Uczeń-pilot nie odniosła obrażeń, jednak szybowiec został znacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution