WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2835

szybowiec (glider) / motoszybowiec (motor glider)

SZD-50-3 Puchacz / SCHEIBE - SF-25C (FALKE 88)

Greiz (EDOT) / Niemcy

2020-09-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz / SCHEIBE - SF-25C (FALKE 88)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-3805 / D-KAGJ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Greiz (EDOT) / Niemcy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-09-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:45
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Niemiec
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie motoszybowca (holownika) z szybowcem w powietrzu. Przyczyna: Pilot motoszybowca nie zauważył szybowca, a pilot szybowca za późno rozpoczął manewr omijania holownika.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-