INCYDENT (INCIDENT) - 2020/3089

samolot (airplane)

Cessna - C525A - C2J

Nicea (LFMN)

2020-09-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna - C525A - C2J
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KCK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nicea (LFMN)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-09-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Usterka lewego silnika podczas uruchamiania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution