INCYDENT (INCIDENT) - 2020/3294

śmigłowiec (helicopter)

Guimbal Cabri G-2

Dęblin (EPDE)

2020-10-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Guimbal Cabri G-2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NGU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Dęblin (EPDE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-10-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot instruktor CPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Skorodowanie zawleczek zabezpieczających drzwi kabiny przed ich wysunięciem z zawiasów i odpadnięciem w locie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution