WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/3401

samolot ULM (ultralight airplane)

Pipistrel Taurus 503

lądowisko Stary Wielisław

2020-10-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Pipistrel Taurus 503
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-STAU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
lądowisko Stary Wielisław
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-10-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich (czeskie uprawnienia)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie samolotu ULM podczas lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution