WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/3533

motoparalotnia (powered paraglider)

skrzydło Nucleon WRC 34 (wing)

Gorzyce

2020-11-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
skrzydło Nucleon WRC 34 (wing)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gorzyce
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-11-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilota paralotni (PGP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zahaczenie o linię energetyczną i zderzenie z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution