WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/3621

śmigłowiec (helicopter)

EC120B

Łęka

2020-11-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EC120B
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GRY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łęka
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-11-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot śmigłowcowy zawodowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wywrócenie się śmigłowca w następstwie twardego przyziemienia na prawą płozę.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution