INCYDENT (INCIDENT) - 2020/3923

samolot (airplane)

Boeing 777

Sektor DTC ACC Warszawa

2020-12-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 777
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
EC-MUA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sektor DTC ACC Warszawa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-12-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Problem z przekazaniem kontroli sektorowej(przeciążenie) w służbie ATC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution