INCYDENT (INCIDENT) - 2021/0483

samolot (airplane) / samolot (airplane)

PS-28 Cruiser, TECNAM P-2008 JC

Warszawa Babice (EPBC)

2021-03-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PS-28 Cruiser, TECNAM P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GBC / SP-LFE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-03-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot CPL(A) / Instruktor-pilot CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami sformułowała następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: Centrum Usług Logistycznych (zarządzający lotniskiem): 1) W związku z: a) powtarzającymi się zbliżeniami statków powietrznych w kręgu nadlotniskowym lub w czasie włączania się do ruchu w kręgu nadlotniskowym; b) ograniczeniami wyznaczonego kręgu nadlotniskowego (kształt, wysokości lotu, brak możliwości przedłużania pozycji z wiatrem, ograniczona przestrzeń do wyprzedzania po zewnętrznej stronie kręgu); c) dużą intensywnością ruchu nadlotniskowego, w tym lotów samodzielnych pilotów o małym doświadczeniu w trakcie szkolenia; d) ograniczeniami hałasowymi; e) ograniczeniami czasowymi dostępności lotniska, PKBWL zaleca przeprowadzenie przez zarządzającego lotniskiem szacowania ryzyka w aspekcie liczby jednoczesnych operacji lotniczych dopuszczalnych w rejonie lotniska Warszawa-Babice (EPBC). 2) W AIP VFR Polska na stronie VFR AD 4 EPBC 1-9 w pkt. 4.10.11 OSTRZEŻENIE NAWIGACYJNE zawarto zapis: "Lotniskowa służba ruchu lotniczego wykorzystuje system dozorowania ruchu lotniczego w otoczeniu lotniska". Podobnie na stronie VFR AD 4 EPBC 4-0 opublikowano taką informację w j. angielskim. W rzeczywistości AFIS lotniska EPBC nie posiada możliwości technicznych nadzoru nad ruchem lotniczym w związku z czym PKBWL zaleca aktualizację informacji o lotnisku EPBC w AIP VFR Polska w zakresie wykorzystania systemu dozorowania ruchu lotniczego.

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zbliżenie SP w locie po kręgu nadlotniskowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution