WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/0572

samolot (airplane)

Vulcanair, P.68

Gdańsk (EPGD)

2021-03-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Vulcanair, P.68
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FPM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gdańsk (EPGD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-03-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 23 marca 2021 r. pilot samolotu VULCANAIR P68, SP-FPM, w godzinach porannych wykonał lot fotogrametryczny nad morzem Bałtyckim na północ od miejscowości Jastarnia, a następnie miał wykonać lot powrotny do bazy operacyjnej, na lotnisko Rzeszów (EPRZ). Po przylocie z lotu fotogrametrycznego na lotnisko Gdańsk (EPGD), samolot został zaparkowany na płaszczyźnie postojowej numer 1 na stanowisku 1. W związku z planowanym powrotem do bazy operacyjnej, pilot złożył plan lotu i powrócił do samolotu. Oczekując na decyzję z biura operacyjnego wykonał przegląd samolotu, sprawdził stan paliwa i oleju oraz zabezpieczenie samolotu na stanowisku postojowym, między innymi sprawdził umieszczenie podstawek pod przednim podwoziem. Oczekiwanie na decyzję trwało około 40 minut i pilot w tym czasie przebywał w kabinie samolotu. Po tym czasie otrzymał decyzję, że ma sam wracać do Rzeszowa. Pilot wykonał procedurę przedstartową w kabinie samolotu, uruchomił silniki, sprawdził parametry pracy silników i instalacji pokładowych i poprosił wieżę o zezwolenie na kołowanie do pasa w użyciu. Po otrzymaniu zgody na kołowanie zwiększył obroty silników jednak samolot nie ruszył z miejsca. Pilot zorientował się, że nie usunął podstawek spod kół i opuścił kabinę, przy pracujących silnikach, w celu usunięcia podstawek spod przedniego koła. Pilot nie pamiętał, czy wyciągnął dźwignię hamulca postojowego przed opuszczeniem kabiny. Po wyjściu z samolotu pilot przeszedł w rejon przedniego podwozia i usunął podstawki spod koła, w tym momencie samolot zaczął się przemieszczać. Pilot próbował zatrzymać samolot, ale potknął się o wcześniej usunięte podstawki i upadł. Samolot przekołował nad nim i przemieszczał się w kierunku drogi kołowania „L”. Pilot próbował dogonić przemieszczający się samolot, ale nie zdołał tego uczynić. Samolot VULCANAIR P68 przekołował przez drogę kołowania „L” i uderzył w tylną część zaparkowanego na stanowisku numer 32 samolotu SAAB 340, SP-KPU. W związku ze zdarzeniem samoloty doznały poważnych uszkodzeń

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-