WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/0747

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Gliwice (EPGL)

2021-04-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TOF
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gliwice (EPGL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-04-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 11 kwietnia 2021 r. pilot przybył na lotnisko Gliwice (EPGL) z zamiarem wykonania lotu widokowego wynajętym samolotem. Ocenił, że pogoda jest odpowiednia do wykonania lotu. Po starcie, początkowo wykonywał lot w ATZ lotniska, a następnie po trasie. W trakcie lotu pozostawał na łączności z FIS Kraków. Po około godzinnym locie pilot powrócił do ATZ EPGL. Nawiązał łączność z samolotem wykonującym lot nad EPGL na częstotliwości Gliwice Radio. W celu oceny warunków atmosferycznych do lądowania (w tym bocznego wiatru), wykonał niski przelot nad drogą startową RWY 08. Następnie zbudował krąg południowy do RWY 08. Pilot wykonał podejście do lądowania, jednak podczas wytrzymania miał problemy z utrzymaniem kierunku (co opisał w swoim oświadczeniu). Jako przyczynę podał występowanie porywów bocznego wiatru. Pilot przerwał lądowanie i odszedł na drugi krąg. W trakcie lotu po kręgu pilot zauważył, że samolot znajdujący się przed nim wylądował bezpiecznie. Pilot wykonał trzecie podejście do lądowania, podczas którego na zniżaniu uznał, że wiatr się uspokoił. Świadek znajdujący się na lotnisku zwrócił jednak uwagę na to, że wszystkie trzy podejścia były niestabilne (co potwierdziło nagranie video). Fakt ten potwierdza również nagranie wideo zarejestrowane przez świadka oraz kamerę lotniskową. Przy pogłębiających się zaburzeniach równowagi poprzecznej i kierunkowej oraz – jak zeznał pilot – „po zetknięciu się kół podwozia z pasem”, o godz. 13:15 samolot w sposób ciągły zaczął przechylać się na lewe skrzydło.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution