WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1037

ULM (ultralight aircraft)

Tecnam, Astore

Zielona Góra-Przylep (EPZP)

2021-05-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam, Astore
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
I-C326
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Zielona Góra-Przylep (EPZP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-05-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 9 maja 2021 r. około godz. 9:08 UTC pilot samolotu Tecnam Astore o znakach rozpoznawczych I C326 zgłosił uruchomienie silnika, przeprowadził jego próbę i po rozbiegu wynoszącym około 150 m o godz. 9:15 UTC rozpoczął wznoszenie. Z zapisu kamer znajdujących się w obrębie lotniska oraz zeznań świadków wynika, że w tej fazie lotu nie było zauważalnych problemów z przebiegiem startu. Po osiągnięciu wysokości około 40 m, będąc w granicach połowy długości pasa pilot zgłosił problem z pracą silnika (bez podania jakichkolwiek szczegółów) oraz zamiar lądowania z wiatrem. Pilot nieznacznie zmniejszył wznoszenie i po chwili rozpoczął zakręt w lewo z zamiarem dowrotu do pasa 06. Pilot wykonywał zakręt na małej wysokości z coraz większym przechyleniem, co doprowadziło do spadku prędkości i przeciągnięcia samolotu. Będąc w pierwszej fazie korkociągu samolot uderzył lewym skrzydłem i śmigłem w płytę lotniska (obręb pasa startowego), odbił się i przemieścił o kilka metrów w kierunku lotu, a następnie stanął w pł

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution