WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1229

paralotnia PPG (powered paraglider with gear)

Ozone Freeride 17

Franklinów, k. Ostrowa Wielkopolskiego

2021-05-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia PPG (powered paraglider with gear)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Ozone Freeride 17
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Franklinów, k. Ostrowa Wielkopolskiego
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-05-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilota paralotni (PGP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie motoparalotni z linią średniego napięcia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution