WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1378

śmigłowiec (helicopter)

ROBINSON, R-44 - II

EPUL

2021-06-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ROBINSON, R-44 - II
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-CWW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPUL
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-06-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot PPL(H)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Obroty dookoła własnej osi po starcie i zderzenie z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution