WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1484

szybowiec (glider)

SZD-50-3 A Puchacz

Friedersdorf (EDCF) / Niemcy

2021-06-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 A Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-1656
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Friedersdorf (EDCF) / Niemcy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-06-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Niemiec
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przerwany start za wyciągarką, utrata kontroli w locie i twarde lądowanie. Uczeń-pilot i instruktor odnieśli poważne obrażenia. Przyczyna: "wyrwany" start za wyciągarką.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-