WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1845

ULM (ultralight aircraft)

EKOLOT, KR-030 Topaz

Lądowisko Wola Krakowiańska 1

2021-06-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EKOLOT, KR-030 Topaz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SAKP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Wola Krakowiańska 1
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-06-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Kapotaż samolotu ultralekiego w trakcie lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution