POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/2086

samolot (airplane)

BOEING, 737-8Q8

CTR BKPR

2021-07-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-8Q8
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ESE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
CTR BKPR
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-07-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Kosowa
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Komunikat TCAS TA i RA podczas podejścia do lądowania - odejście na drugie okrążenie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-